Om Kören

 

Akademiska Kören

i Göteborg

Kören

 

 

Akademiska Kören (AK) är Göteborgs universitets manskör. Kören har lockat studentsångare sedan 1919. Men till oss ansluter även andra sångare inom och utom universitetet. Det som knyter oss samman är de sångliga kvalitetskraven

och lusten till nya musikaliska utmaningar. Samtidigt som vi värnar studentsångar-traditionerna. AK är nu inne i en engagerande musikalisk utveckling i samarbete med vår inspirerande

dirigent Mathias Harms.

 

Akademiska Kören framträder i de mest skilda sammanhang. Vid de återkommande Vår- och Julkonserterna, liksom i arrangemang vid institutioner, fakulteter, konferenser och studentfester. AK genomför också konsertresor. De senaste har gått till Frankrike och Estland. Kvartetter ur kören deltar också i uppvaktningar och vid andra festligheter.

Vår dirigent Mathias Harms

 

Mathias är utbildad kördirigent vid Ljungskile Folkhögskola samt vid Högskolan för scen och musik i Göteborg. Han har dirigerat Akademiska Kören sedan våren 2012.

Förutom Akademiska Kören dirigerar Mathias också Göteborgs Akademiska Kammarkör och Chalmers Manskör samt emellanåt även en del orkestrar. Körsång är något Mathias intresserat sig för sedan unga år då han redan som sjuåring sjöng i Göteborgs Gosskör. Sedan 1998 sjunger han tenor i och är vicedirigent för Svenska

Kammarkören.